ทราเวล แมกเนต ( Travel Magnet )
ทราเวล แมกเนต ( Travel Magnet )

085-123-9451

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ข้อมูล บริษัท ทราเวล แมกเนต จำกัด ( TRAVEL MAGNET CO.,LTD.)

ขอบเขตบริการ : นําเที่ยวทุกเส้นทางทั่วโลก
ข้อมูลบริษัททุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ผู้ก่อตั้ง : นางสาวสมหญิง เกิดพันธุ์
ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0835 5670 20247 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรลขที่ 0835 5670 20247  ออกโดย กรมสรรพพากร
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/06713 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 36/42 หมู่บ้าน โมโน หมู่ที่ 2 ซอย 2 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ (Hot Line): (66) 085-123-9451 -53

           บริษัท ทราเวล แมกเนต จำกัด (TRAVEL MAGNET CO.,LTD.) ก่อตั้งจากทีมงาน มืออาชีพ ทางด้านวงการท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ กับประสบการณ์ มีมายาวนาน กว่า 15 ปี โดยเดิมเป็นคณะทีมงานเดิมจาก บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จํากัด ก่อนปรับธุรกิจ มาเป็น บริษัท ทราเวล แมกเนต จำกัด (TRAVEL MAGNET CO.,LTD.) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ทางเป็นทางการ

        ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี กับทุกระดับ โดยแบ่งออกเป็น

1.การบริการทางด้านทัวร์ท่องเที่ยว

  •  แบบกรุ๊ปทัวร์จอย ( JOIN GROUP TOUR ) ที่มีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ที่ทาง บริษัท ทราเวล แมกเนต คัดสรรค์บริการทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั้งด้านคุณภาพ มาตราฐาน แล้วความน่าเชื่อถือ ที่ร่วมมือกันมายาวนาน
  • แบบกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ( PRIVATE GROUP TOUR ) ที่ทาง บริษัท ทราเวล แมกเนต จำกัด เป็นผู้จัดเองทั้งระบบ สำหรับคณะที่เดินทางเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการดูงาน สัมนา ท่องเที่ยวบริษัท ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ทางเราสามารถจัดได้ตาม งบประมาณ รายการ ที่ลูกค้าสนใจ ผ่านประสบการณ์ของลูกค้าที่ไว้ใจมามากมาย อาธิเช่น บริษัท อิตาเลียนไทย , บริษัท เจียไต๋ จำกัด , บริษัท วิริยะ ประกันภัย จํากัด เป็นต้น

2. การบริการทางด้านอื่นๆ

  • บริการรับยื่นวีซ่า ท่องเที่ยวทั่วโลก , วีซ่า นักเรียนนักศึกษา
  • บริการ ด้านบัตรโดยสาร เดินทางเที่ยวบินเส้นทาง ทั้งในประเทศและต่างประเท
  • บริการรับจอง บัตรเข้าชม , รถเช่า , โรงแรม และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมากมาย
  • บริการประกันภัยการเดินทาง ทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ ที่มีใบอนุญาติ ทางด้านประกันภัยอย่างถูกต้อง พร้อมเสนอประกันภัยการเดินทาง ทุกรูปแบบ ทั้งแบบเดียว หรือ แบบหมู่คณะ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ททท)

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ